Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/130, 02-01/131, 02-01/143, 02-01/147, 02-01/151, 02-01/157, 02-01/158 i 02-01/164 od 4. 4. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-369/18 od 25. 4. 2018. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor