Jačanje pravnih studija u oblasti prava EU u Jugoistočnoj Evropi – 2. EU Law Days

Pravni fakultet
Datum događaja
13
Jun
Mjesto događaja
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo

U okviru projekta „Jačanje pravnih studija u oblasti prava EU u Jugoistočnoj Evropi“, koji je podržan od Erasmus+ programa Evropske unije i koji se implementira na svim članicama SEELS mreže (South East European Law School Network), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu će se 13. 06. 2019. održati manifestacija 2. EU Law Days.

U okviru ove manifestacije će biti predstavljena mreža SEELS kao i časopis SEE Law Journal koji izdaje ova mreža.

Centralni događaj toga dana će biti promocija knjige prof. dr. Tatjane Josipović, redovne profesorice na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom „Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi: načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije”.

Pozdravne riječi će skupu uputiti dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić i direktor Direkcije za evropske integracije gosp. Edin Dilberović. Projekt SEELS i časopis SEE Law Journal će predstaviti prodekanesa za međunarodnu saradnju prof. dr. Zinka Grbo. Nakon promotora knjige, profesora emeritusa Nevenka Misite i prof. dr. Melihe Povlakić, prof. dr. Tatjana Josipović će, predstavljajući knjigu, govoriti i o ulozi Suda EU u ostvarivanju efikasne zaštite potrošača. 

2. EU Law Days