Novosti i događaji

Događaji

29
Okt
03
Okt
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
18
Sep
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
16
Sep
Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu
04
Sep
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
12
Jun
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo