Univerzitet Artois – kratki film o iskustvima studenata u okviru programa Erasmus+

Lejla Katana

Univerzitet Artois (Arras, Francuska) je predstavio novi film o međunarodnoj mobilnosti koja je ostvarena na ovom univerzitetu u okviru programa Erasmus+. U ovom kratkom filmu studentice i studenti govore o svojim iskustvima na mobilnosti tokom akademske 2017/2018. godine. Lejla Katana, studentica Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, podijelila je svoje utiske na razmjeni.

Video je dostupan na: http://artoistv.univ-artois.fr/video/0560-projet-europeen-erasmus-mobilite-internationale-de-credits-2016-2018/.