Svečano obilježena 68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu

68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je u srijedu 27. decembra 2017. godine obilježio 68. godišnjicu održavanjem svečane sjednice Senata i promocijom profesora emeritusa. Upriličena svečanost jedan je u nizu organiziranih događaja ovim povodom. 68. godišnjica Univerziteta obilježena je i promocijom i dodjelom diploma 5578 diplomanata i magistranata, izložbom umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti, predstavom „Oficir s ružom“ koja je izvedena na Akademiji scenskih umjetnosti i promocijom 93 doktora nauka Univerziteta u Sarajevu.

Prije 68 godina, 2. decembra 1949. godine, u zgradi stare gradske Vijećnice sastala se Skupština Univerziteta na kojoj su izabrani prvi rektor Univerziteta u Sarajevu dr. Vaso Butozan i prvi prorektor dr. Drago Krndija. Dan osnivanja prvog univerziteta u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, što je potvrdilo i vrijeme koje je slijedilo. Predstavljao je svojevrsnu prijelomnicu u napuštanju dugovremene stagnacije i zapuštenosti, te otvaranja perspektive za brži društveno-ekonomski i općekulturni preobražaj bosanskohercegovačkog društva.

Uz riječi dobrodošlice prisutnima, historiju i razvoj Univerziteta u Sarajevu predstavio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, istakavši da je Univerzitet u Sarajevu moderno ustrojen univerzitet koji je predstavljao i predstavlja glavnu okosnicu naučne spoznaje u našoj zemlji, da je u svom višedecenijskom djelovanju pridonosio razvoju i jačanju akademskih kapaciteta na čitavom području Bosne i Hercegovine, Balkana i Evrope. 
„Nemjerljiv je njegov doprinos u izgradnji ekonomskog i kulturnog napretka našeg društva od samog njegovog formiranja do današnjih dana. Sa 25 fakulteta i akademija, pet naučnih instituta, četiri pridružene članice, tri univerzitetska centra i pet ostalih članica predstavlja jednu od najvažnijih institucija u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini. Univerzitet u Sarajevu, koji čine grupacije humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih, tehničkih nauka i umjetnosti, do danas je bosanskohercegovačkom društvu podario preko 160 hiljada diplomanata, preko 16 hiljada magistranata i preko tri hiljade doktora nauka“, naveo je rektor Škrijelj. Naglasio je da će zalaganje za punu autonomiju Univerziteta u Sarajevu i promociju akademskih sloboda biti nastavljeno jer Univerzitet kao nosilac progresa može imati svoju povijesnu odgovornost u oblikovanju bolje i ljepše budućnosti svih nas samo ako je autonoman i slobodan od svih vrsta lobija i pritisaka bez obzira sa koje strane oni dolazili. Samo pod ovim uvjetima može se stvarati zdrava akademska atmosfera koja može polučiti pozitivne rezultate. 

„U skladu sa evropskim trendovima gdje se velika pažnja posvećuje internacionalizaciji univerziteta putem akademskih razmjena, Univerzitet u Sarajevu konstantno bilježi rast studentskih mobilnosti, prije svega, kroz Erasmus+ i kada su u pitanju dolasci inostranih studenata kod nas kao i odlasci naših studenata na druge univerzitete“, istakao je rektor Škrijelj, te dodao da ove razmjene imaju veliki značaj pogotovo kada je u pitanju akademsko osoblje koje će svoja iskustva i istraživanja primjenjivati na našem univerzitetu još dugi niz godina. Podsjetio je i da su u protekloj akademskoj godini prvi put ostvareni sporazumi o razmjeni sa značajnim brojem univerziteta i fakulteta koji će otvoriti nove evropske perspektive. Također, rektor Škrijelj je govorio i o brojnim mogućnostima koje se nalaze u programu „Horizont 2020“, koji je Evropska unija namijenila za finansiranje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti. „No, također valja imati na umu da smo dobili čvrste garancije od Vlade Kantona Sarajevo o zapošljavanju novih 150 asistenata, nosilaca najvećeg priznanja Univerziteta u Sarajevu – zlatnih i srebrenih značaka – čime znatno ojačani ulazimo u novu godinu kako u kadrovskom tako i u naučnom smislu“, istakao je rektor Škrijelj.

U ime Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine obratio se predsjedavajući prof. dr. Sead Pašić, rektor Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, te uputio čestitke povodom 68 godina postojanja i uspješnog rada. 
„Svečana sjednica Senata je jedinstvena prilika da se napravi retrospektiva svega onoga što je napravljeno u proteklom periodu i da se najave nove ideje i novi projekti. Rektor Škrijelj je u svom govoru to i uradio. Čestitam vam na mogućnosti da u narednom periodu zaposlite mlade ljude na Univerzitetu u Sarajevu. To je sigurno veliki uspjeh“, naveo je prof. dr. Sead Pašić, te je prilikom obraćanja istakao činjenicu da visoko obrazovanje u BiH još uvijek nije uređeno na pravi način. Naglasivši da su ulaganja u univerzitetsku infrastrukturu, nauku i tehnologiju  zanemarivo mala, te da je studentski standard daleko ispod potrebnih nivoa, istakao je da su to segmenti koje treba mijenjati. „Rektorska konferencija BiH okuplja osam javnih univerziteta, a ove godine nam se pridružuje i Akademija nauka i umjetnosti BiH i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Zajedničkim radom pokušavamo da ukažemo nadležnim obrazovnim institucijama na najvažnije probleme sa kojima se susrećemo. Trudimo se da aktivnim dijalogom i konkretnim idejama doprinesemo razvoju visokog obrazovanja“, istakao je prof. dr. Sead Pašić.

Drugi dio svečanosti bio je posvećen promociji devet profesora emeritusa koji su svoje akademske karijere i svoj radni vijek ugradili u razvoj fakulteta i Univerziteta u cjelini.
„Ove godine, prema odluci Senata Univerziteta, počasno zvanje profesora emeritusa dobija devet naših uglednih penzionisanih profesora koji su najveći dio svoga radnog vijeka ugradili u Univerzitet. Odgajajući brojne generacije mladih ljudi, ovi profesori su ostvarili značajan znanstveni i umjetnički opus, priznat i prepoznatljiv ne samo u užoj oblasti nego u cijeloj akademskoj zajednici i široj javnosti. Oni su svojim znanstvenim i umjetničkim doprinosom obilježili vrijeme u kojem su djelovali te na najbolji način javno afirmirali svoju struku i dali trajni pečat u historiji razvoja Univerziteta“, naveo je rektor Škrijelj.

Za dodjelu počasnog zvanja profesora emeritusa predlažu se posebno zaslužni penzionisani redovni profesori koji su u dužem vremenu doprinosili unapređivanju i razvoju univerzitetske nastave, naučnoistraživačkog rada i koji su stekli internacionalnu reputaciju.
Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu promovirao sljedeće profesore:

  1. dr. Lejlu Saračević, penzionisanog redovnog profesora Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. dr. Melitu Ahić-Đokić, penzionisanog redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  3. dr. Ismeta Demirdžića, penzionisanog redovnog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  4. dr. Ivu Komšića, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  5. dr. Milku Maksimović, penzionisanog redovnog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  6. dr. Enesa Pelidiju, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  7. dr. Jusufa Žigu, penzionisanog redovnog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
  8. dr. Nusreta Smajlovića, penzionisanog redovnog profesora Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,
  9. dr. Zvonimira Tomića, penzionisanog redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U ime promoviranih profesora emeritusa prisutnima se obratila dr. Lejla Saračević, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, te navela: „Ulazak u krug zaslužnih nastavnika najstarijeg univerziteta u Bosni i Hercegovini smatramo velikim priznanjem. Ono svjedoči da smo individualno i kao članovi univerzitetske porodice tokom svojih akademskih karijera ispunili teške uvjete koje nameću ne samo Statut Univerziteta u Sarajevu nego i evropska univerzitetska tradicija. Smatramo da nas ovakav uspjeh obavezuje na nastavak aktivnosti u poslovima koje profesori emeritusi mogu da obavljaju.“

Univerzitet u Sarajevu je po svojim kapacitetima i značaju, tradiciji i broju studenata koji su upisali i završili svoje školovanje i dalje vodeća obrazovna ustanova u državi. Kako bismo barem djelimično dočarali sve ono što Univerzitet predstavlja, student drugog ciklusa studija režije na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu Emir Kapetanović snimio je kratki film koji je prikazan ovom prigodom.

Umjetnički dio programa uveličali su Kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koji je izveo akademsku himnu „Gaudeamus“, te studenti Muzičke akademije Lejla Hot, flauta, i Ammar Biser, gitara, koji su izveli muzičku numeru kompozitora Bele Bartoka „Rumunski plesovi“.

Svečanost povodom obilježavanja 68. godišnjice Univerziteta u Sarajevu svojim prisustvom su uveličali prof. dr. Sead Pašić, predsjedavajući Rektorske konferencije BiH i rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Ivo Čolak, prorektor Sveučilišta u Mostaru, dr. sci. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, članovi Upravnog odbora Univerziteta, članovi Senata, brojni profesori i studenti.

 

68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu
68. godišnjica Univerziteta u Sarajevu