Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku

Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku

Knjiga „The State of Bosnia and Herzegovina and democracy“ promovirana je 11. decembra 2018. godine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, a autor prof. dr. Mirko Pejanović kaže da je posvećena vijećnicima ZAVNOBiH-a i antifašistima Bosne i Hercegovine.
Prema njegovom mišljenju, „ne može se uopće govoriti o prošlosti, sadašnjosti, pa ni budućnosti Bosne i Hercegovine a da ne vrednujemo odluke prvog, drugog i trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a.“   
Kao istraživač Pejanović je poručio, u izjavi novinarima, da je ideja ZAVNOBiH-a i rješenje koje je dalo prvo, drugo i treće zasjedanje, zapravo historijski pronađen oblik političke organizacije multietničkog društva kakvo je Bosna i Hercegovina.
„Na 1. zasjedanju ZAVNOBiH-a bilo je dosta pozdravnih govora. Recimo, Josip Vidmar je bio u ime Osvobodilne fronte Slovenije, a u pozdravnoj riječi čestita i kaže: 'Ako se uspjelo da u multietničkoj Bosni i Hercegovini postoji jedinstvo, želja, spremnost da se gradi jedna državna zajednica zbratimljena i nedjeljiva, onda će to biti moguće i u cijeloj Evropi, svim državama Evrope'“, naglasio je.      
Profesor Salih Fočo smatra da je ova knjiga kapitalno djelo za Bosnu i Hercegovinu. BiH je, podsjeća, temeljena ZAVNOBiH-om i AVNOJ-em, u historijskom smislu je zaista neupitna. Ima svoju historiju, svoju tradiciju, ima svoj državno-pravni razvitak.
„U tom kontekstu prof. Pejanović uspio je na značajan način osvijetliti historijsku dimenziju Bosne i Hercegovine, osvijetliti stanje koje je generirano u zajednici Jugoslaviji, poziciju Bosne i Hercegovine, njeno stanje od 1990. do 1995. i, naravno, nakon Dejtonskog sporazuma, razvoj demokratskih odnosa na prostoru Bosne i Hercegovine“, kazao je.     
Profesor Amir Duranović za autora Pejanovića kaže da zaslužuje pažnju bh. javnosti ne samo zbog onoga što je radio „kao profesor i aktivni političar nego i sad, kad je u mirovini, i dalje vrijedno radi.“
„Na najbolji mogući način prezentira ono u što se kao istraživač, politolog i sociolog najbolje razumije, a to je razvoj političkog sistema u BiH s fokusom na kraj 20. stoljeća. To se u ovoj knjizi i vidi. Komparativni pristup omogućava i bolje sagledavanja našeg stanja, naročito u kontekstu regionalne saradnje promjene ili promjena u političkom sistemu BiH“, naglasio je. Za prof. Duranovića vrijednost knjige profesora Pejanovića je i u tome što je objavljena i na engleskom jeziku.  
Knjiga je objavljena u izdanju IKD „University press“, a prema riječima direktora Dragana Markovića, već je u prestižnim, prije svega, univerzitetskim, bibliotekama u SAD-u i državama Evropske unije. Knjiga se, kaže, mada na engleskom jeziku, kupuje i u Bosni i Hercegovini.
Isti izdavač objavio je ranije tu knjigu na bosanskom jeziku pod naslovom „Država Bosna i Hercegovina i demokratija“.

Izvor: nub.ba
 

Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku
Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku
Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku
Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku
Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku
Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića objavljena na engleskom jeziku