Odbrana doktorske disertacije Nedima Pervana, MA

Mašinski fakultet

Univerzitet u Sarajevu
Mašinski fakultet Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Nedim Pervan, MA - dipl. ing. maš., javno će braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

“Doprinos biomehaničkom istraživanju spoljašnje fiksacije primjenom kompozitnih materijala“

na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, dana 22. 03. 2018. (četvrtak) u 13:00 sati u Sali 101.
Pristup odbrani je slobodan.