Odbrana doktorske disertacije mr. Mirsada Panjete

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE

Mr. Mirsad Panjeta,  student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: 

”Imunohemijska kvantifikacija eritropoetina u serumu bubrežnih bolesnika i njegova matematičko-statistička korelacija sa hematološkim parametrima”,

dana 10. 10. 2017. godine na Odsjeku za hemiju u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 11:30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta