Obilježeno uspješno osnivanje Studentskog humanitarnog fonda

Student-prorektor Mirza Ibrahimović, rektor UNSA prof. dr. Rifat Škrijelj i predsjednik SPUS-a Merim Serdarević

Na 12. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 25. oktobra 2017. godine, predsjednik organizacionog odbora projekta „Pješački pohod na Subar“ student-prorektor Mirza Ibrahimović uručio je zajedničku fotografiju učesnika pohoda rektoru prof. dr. Rifatu Škrijelju i predsjedniku Studentskog parlamenta Merimu Serdareviću.

Pohod na Subar organiziran je povodom osnivanja Studentskog humanitarnog fonda, naglasio je student-prorektor Mirza Ibrahimović, te istakao da je zajednička fotografija podsjetnik na početak rada Fonda i aktivnost studenata i uposlenika Univerziteta kojom su pokazali zajedništvo akademske zajednice. 

„Na osnovu ovog uspješno započetog projekta, aktivnosti sličnog karaktera će se nastaviti i kontinuirano planirati tokom cijele akademske godine“, naveo je student-prorektor Mirza Ibrahimović.

Rektor UNSA prof. dr. Rifat Škrijelj i student-prorektor Mirza Ibrahimović
Student-prorektor Mirza Ibrahimović i predsjednik SPUS-a Merim Serdarević
Student-prorektor Mirza Ibrahimović, rektor UNSA prof. dr. Rifat Škrijelj i predsjednik SPUS-a Merim Serdarević