Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Zane Bujak, MA

FASTO

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZIVANJU  PREZENTACIJE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, mentor zakazuje prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Bujak Zana, MA pod naslovom „Evaluacija sportskog sistema Bosne i Hercegovine sa aspekta upravljanja ljudskim resursima“za ponedeljak, 30. 09. 2019. godine u 14:00 sati u sali za sjednice Fakulteta.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Bujak Zane, MA pod naslovom: Evaluacija sportskog sistema Bosne i Hercegovine sa aspekta upravljanja ljudskim resursima” obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-19-89/19 od 26.06.2019. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Munir Talović, predsjednik komisije
  2. Prof. dr. Eldin Jelešković, vanredni profesor, mentor i član
  3. Prof. dr. Almir Mašala, redovni profesor
  4. Prof. dr. Dino Mujkić, vanredni profesor, član
  5. Prof. dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.