Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Šejle Cerić

Medicinski fakultet

Broj: 02-3-3-AK-32-1/19
Sarajevo, 03. 01. 2019.

OBAVJEŠTENJE 
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Šejle Cerić, pod nazivom „Odnos nivoa tkivne ekspresije vaskularnog endotelijalnog faktora rasta i neoangiogeneze kod papilarnog i folikularnog karcinoma štitne žlijezde“, za utorak, 08. januar/siječanj 2019. godine u 15:15 sati u Sali za odbrane Medicinkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Šejle Cerić pod nazivom „Odnos nivoa tkivne ekspresije vaskularnog endotelijalnog faktora rasta i neoangiogeneze kod papilarnog i folikularnog karcinoma štitne žlijezde“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-113/18 od 19. 12. 2018. godine, u slijedećem sastavu:

a) Prof. dr. Amela Begić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Nuklearna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
b) Prof. dr. Elma Kučukalić - Selimović – penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Nuklearna medicina – mentor - član
c) Prof. dr. Svjetlana Radović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA