Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Nedima Kulenovića, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
Služba II i III ciklusa studija

Sarajevo, 08.06.2018. godine

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Nedima Kulenovića, MA pod naslovom „Faktička ustavna promjena u teoriji i praksi ustavnog prava, sa posebnim osvrtom na Ustav Bosne i Hercegovine“ za četvrtak, 12.07.2018. godine u 13:00 sati u sali za sjednice Fakulteta, II sprat, lijevo.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Nedima Kulenovića, MA pod naslovom „Faktička ustavna promjena u teoriji i praksi ustavnog prava, sa posebnim osvrtom na Ustav Bosne i Hercegovine“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-567/18 od 29.05.2018. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić, predsjednica
  2. Prof. dr. Nedžad Duvnjak, mentor i član
  3. Doc. dr. Lejla Balić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                            
SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA