Obavijest o odbrani doktorske disertacije Lamije Kršić, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t 

DOKTORSKA DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

Lamija Kršić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Postmoderni obzori tumačenja umjetnosti: tekstualnost i vizualnost. Odbrana je zakazana za 27. 9. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.