Na uvid javnosti - Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije mr. Lejle Lasić i ocjena korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Procjena stepena ekspresije anti- i pro-apoptotičnih gena u kulturama humanih T-limfocita i melanoma (GR-M) u odnosu na tretman ekstraktima biljaka iz porodice Lamiaceae“,  kandidatkinje mr. Lejle Lasić, više stručne saradnice Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu,  studentice III ciklusa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Dr. Sanin Haverić, doktor bioloških nauka, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i viši naučni saradnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Genetika“ i „Citogenetika, genotoksikologija i mutageneza“, predsjednik, 
  2. Dr. Naris Pojskić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije“, „Molekularna populacijska genetika“ i „Bioinformatika“, mentor,
  3. Dr. Adisa Parić, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Funkcionalna biologija“ i „Biologija ćelije“, član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.