Na međunarodnoj konferenciji univerzitetskih rektora u Rimu razmatrana misija univerziteta

Vila Modragone

Međunarodna konferencija univerzitetskih rektora i XV međunarodni simpozij univerzitetskih profesora pod nazivom „Koja je misija univerziteta danas? Formiranje, istraživanje, inovacije, rad, mudrost“ održavaju se 8. i 9. novembra 2018. godine u Rimu u organizaciji Ministarstva obrazovanja, univerziteta i istraživanja Republike Italije, Rektorske konferencije papinskih univerziteta u Rimu i Vikarijata Rima. Konferencija se održava u Papinskoj vili Mondragone u kojoj je proglašeno „novo doba“, odnosno prelazak sa julijanskog na gregorijanski kalendar.

Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, učestvovala je u radu ove izuzetno značajne konferencije na kojoj je razmatrano pitanje da li su globalni izazovi, kulturne promjene i društvene inovacije nova misija za univerzitete. 
„Fokus akademskog obrazovanja i istraživanja se u vremenu globalizacije mora mijenjati, od edukacije visokospecijalizirane radne snage u skladu sa tržištem rada ka oblikovanju građanina svijeta koji je sposoban razumjeti dinamiku lokalne i globalne zajednice i pronaći nove alternativne načine koji će doprinijeti blagostanju svih i planeta“, istakla je prorektorica Nikolić. 

Na konferenciji su razmatrane teme povezane sa globalnim problemima, posebno sa kvalitetom okoliša i života uopće, pojavom sve većeg broja izoliranih dijelova društva, povećanjem siromaštva i globalnom percepcijom da idemo u pogrešnom smjeru. Naglašeno je da univerziteti sada trebaju odigrati ključnu ulogu u smislu obrazovanja mladih ljudi koji će kritički posmatrati svijet i biti u mogućnosti da inoviraju i doprinesu kreaciji „novog modela“ koji će globalni ekonomski rast prevesti u blagostanje i održivost cijelog planeta. U tom smislu, kako je istaknuto, neophodno je prvo promijeniti paradigmu po kojoj univerziteti žive i rade, odnosno kreirati socijalnu inovaciju – rekreirati univerzitet koji je dio lokalne zajednice i koji, razumijevajući lokalne aktere, kreirajući produktivnu i vitalnu sarađivačku internacionalnu mrežu, doprinosi promjeni na globalnom nivou.
 

Međunarodna konferencija univerzitetskih rektora
Međunarodna konferencija univerzitetskih rektora
Vila Modragone