Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/377, 02-01/381, 02-01/382, 02-01/388, 02-01/389, 02-01/390, 02-01/396, 02-01/397 i 02-01/407 od 20. 11. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-9013/17 od 27. 12. 2017. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor