Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

KONKURS za izbor akademskog osoblja za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju, Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 188.2/18 od 15. 02. 2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-187/18 od 28.02.2018.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

raspisuje

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS