Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Javni konkurs za izbor u naučno zvanje - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

INGEB

UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO
INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
SARAJEVO


Na osnovu člana 29. stav (2) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 26/16), Prijedloga Vijeća Instituta broj: 210-2-1/19 od 06.05.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-51/19 od 27.05.2019. godine, direktor Instituta objavljuje:

JAVNI KONKURS
za izbor u naučno zvanje

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:

  1. naučni savjetnik za oblast „Genetičko inženjerstvo i biotehnologija“ ....... 1 izvršilac