Studij

UNSA resursi

Pristup naučnim bazama podataka na Univerzitetu u Sarajevu:
Web of Science, Scopus, SciVal i EBSCOhost  
 

U cilju ostvarivanja istraživačke misije univerziteta, pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nauke i  istraživanja, planiranje naučnoistraživačkog rada na temelju dokaza i provođenje vrednovanja istraživačkih programa su od esencijalne važnosti.  Kako bi se ostvario pravovremen pristup kvalitetnim naučno-tehničkim informacijama, Univerzitet u Sarajevu osigurava pretplate na citatne i agregatne baze podataka čime je zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika Univerziteta u Sarajevu omogućen pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje pojave novih istraživanja, te servisima selektivne diseminacije informacija u kojem svi nastavnici, saradnici i studenti mogu imati svoj istraživački profil i na dnevnoj i sedmičnoj osnovi dobivati automatizirane obavijesti o njihovom polju interesiranja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation index, pokriva više od 18500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.


Scopus: najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućuju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lahko i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka kao i u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup preko 22000+ naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3800 časopisa u otvorenom pristupu (zlatni put), preko 33 miliona zapisa. Također je ugovoren i pristup bazi podataka SciVal koja omogućava evaluaciju naučnoistraživačkog rada.


EBSCOhost: multidisciplinarna baza podataka punog teksta. Academic Search Complete sadrži više od 8500 periodika s punim tekstom, uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim punog teksta, ta baza nudi i indeksiranje i sažetke za više od 12500 časopisa i ukupno više od 13200 publikacija, uključujući monografije, izvještaje, dnevni red konferencija itd. Baza podataka sadrži PDF-dokumente sa sadržajem koji potječe čak iz 1887. godine. Većinu je teksta moguće pretraživati u PDF-u. Dostupne su i pretražive reference za više od 1400 časopisa. MasterFILE Premier sadrži cjelovite tekstove više od 1.700 periodika još iz 1975. MasterFILE Premier obrađuje gotovo sva opća područja, ali i cjeloviti tekst gotovo 500 referentnih knjiga i više od 164400 primarnih izvora te zbirku slika s više od 592000 fotografija, karata i zastava. Baza podataka ažurira se svakodnevno putem portala EBSCOhost. Business Source Complete važna je naučno-poslovna baza podataka, koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja. U opsežan materijal koji ta baza podataka sadrži uvrštena su i kazala i sažeci najvažnijih naučno-poslovnih časopisa još od 1886. godine. Sadrži i pretraživač citiranih referenci iz više od 1300 časopisa.