News and Events

Events

05
Nov
29
Oct
19
Oct
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
18
Oct
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
16
Oct
Centar za interdisciplinarne studije, Kampus, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo
16
Oct
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
11
Oct
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu