News and Events

Events

29
Aug
12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
19
May
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
10
May
Kino Meeting Point (Hamdije Kreševljakovića 13) i Filozofski fakultet (Franje Račkog 1)
10
May
08
May
Olimpijska dvorana „Juan Antonio Samaranch“ (Zetra), Sarajevo