News and Events

Events

29
Aug
12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
22
Feb
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
22
Feb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, Sarajevo
14
Feb
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
26
Jan
Srednja muzička škola (Josipa Stadlera 1/II, Sarajevo)
25
Jan
Fakultet političkih nauka, Skenderija 72, Sarajevo
19
Jan
Katolički bogoslovni fakultet, Dvorana Pavla VI., J. Stadlera 5, Sarajevo
19
Jan
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
10
Jan