News and Events

Events

09
Oct
27
Jul
12
May
Muzička akademija, Josipa Štadlera 1/II, Sarajevo
17
Apr
Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu
09
Mar
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (amfiteatar A2 - Tika), Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
05
Mar