News and Events

Events

18
Sep
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
25
Feb
13
Feb
Ekonomski fakultet, E-net centar (III sprat)
13
Feb
12
Feb
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
09
Feb
Ekonomski fakultet, amfiteatar Tondach (III sprat)
04
Feb
Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, Sarajevo