News and Events

Events

18
Jul
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
18
Jul
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
28
Jun
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8)
26
Jun
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
18
Jun
08
Jun
Hotel "Evropa", Sarajevo
05
Jun
Rektorat Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo)