News and Events

Events

22
Feb
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
14
Feb
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
25
Jan
Fakultet političkih nauka, Skenderija 72, Sarajevo
19
Jan
Katolički bogoslovni fakultet, Dvorana Pavla VI., J. Stadlera 5, Sarajevo
19
Jan
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
05
Dec
29
Nov
Centar za interdisciplinarne studije
23
Nov