News and Events

Events

04
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
01
Dec
Olimpijska dvorana "Juan Antonio Samaranch"
22
Nov
Centar za interdisciplinarne studije, Kampus Univerziteta u Sarajevu
21
Nov
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
13
Nov
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
09
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
08
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
08
Nov
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo