News and Events

Events

22
Oct
19
Oct
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
05
Oct
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
28
Sep
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
20
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo)
29
Aug
12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
31
Mar
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu