News and Events

Events

29
Aug
12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
31
Mar
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
22
Mar
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
22
Feb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, Sarajevo
10
Jan