Studij

Ljetne škole

Za tekuće oglase o Ljetnim školima molimo pratite konkurse.

U 2016. godini organizirali smo:

Naziv programa/modula:

Broj ECTS:

Cilj(evi) programa/kursa:

Ukupan broj kontakt sati:

Ljetna škola „Upravljanje kriznim situacijama“

3

Obuka polaznika Ljetne škole u cilju savladavanja programa upravljanja kriznim situacijama, planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u preduzećima ili čovjekovoj okolini, te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe.

80

Ljetna škola „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“

3

Kroz program ljetne škole analiziran je proces zaštite djeteta od zlostavljanja i zanemarivanja i to kroz sljedeće korake: prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja djeteta; prijavljivanje sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta; procjena rizika, stanja i potreba djeteta i porodice; neodložna intervencija; planiranje i obezbjeđivanje usluga i mjera za zaštitu djeteteta, praćenje i evaluacija djeteta i porodice.

80

Zimska škola „Korporativna sigurnost i zaštita“

3

Imajući u vidu promjenljive i nestabilne uslove današnjice, kada je potrebno kontinuirano provoditi procese sigurnosti, zaštite i kontrole svih procesa privrednih društava i korporacija. Program „Međunarodne zimske škole – Korporativna sigurnost i zaštita“ omogućiti će polaznicima sticanje znanja o poznavanju normativnih okvira korporativne sigurnosti, procesa korporativne sigurnosti, što podrazumijeva informacijsku sigurnost, privatnu zaštitu, zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitu podataka, sprječavanje pranja novca, zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.

80

Ljetna škola „Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“

3

Obrazovanje polaznika u cilju prevencije, ponašanja i pripravnosti u slučaju pojave izvjesnih kriznih ili opasnih situacija u školama.

80

Ljetna škola interkulturalne filologije „Bosna i Hercegovina između istoka i zapada“

5

Ljetna škola interkulturalne filologije na temu „Interkulturalni odnos Bosne i Hercegovine, Istoka i Zapada“ ima za cilj da okupi studente sa njemačkog govornog područja i da im u okviru različitih seminara približi odnos BiH spram kultura Zapada i Istoka i to kako kroz povijesti tako i modernom vremenu, a s ciljem razvijanja znanja i kritičkog stava prema ovoj, u Evropi jedinstvenoj, društvenoj zajednici.

 

Ljetna škola s američkim univerzitetom Northwestern Ljetna škola iz područja javnog zdravstva pod nazivom „Northwestern’s Comparative Public Health: Serbia and Bosnia-Herzegovina