About University

Direktorij kontakata

Dijana Smajlović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni saradnik za odnose s javnošću

Miroslav Živanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Saša Madacki

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za nastavu
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Suvad Konaković

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Generalni sekretar

Zehra Drkenda

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Poslovni sekretar