Novosti i događaji

Događaji

06
Apr
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
05
Apr
Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, Sarajevo
03
Apr
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
02
Apr
Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, Sarajevo
02
Apr
02
Apr
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
01
Apr
Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, Sarajevo
30
Mar
Ekonomski fakultet, amfiteatar Tondach (III sprat)
27
Mar
Pedagoški fakultet, Skenderija 72, Sarajevo
27
Mar
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo