Novosti i događaji

Događaji

20
Mar
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
20
Mar
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
19
Mar
Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
19
Mar
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
19
Mar
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
15
Mar
Medicinski fakultet, Čekaluša 90, Sarajevo
14
Mar
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
14
Mar
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41, Sarajevo