Prezentacija mogućnosti koje nudi mreža EEN za IT-sektor

Prezentacija mogućnosti koje nudi mreža EEN za IT-sektor
Datum događaja
13
Feb
Mjesto događaja
Ekonomski fakultet, E-net centar (III sprat)

E-net centar, Ekonomski fakultet u Sarajevu, III sprat
13. februar 2019. godine

EEN

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network: https://een.ec.europa.eu/) – EEN je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta je 2008. godine od kada djeluje sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta. Danas je mreža EEN prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama. Univerzitet u Sarajevu vam nudi mogućnost da se informirate o besplatnim uslugama koje vam je EEN u mogućnosti da ponudi.

Dodatak