Panel-konferencija „Unapređenje saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija”

Panel-konferencija „Unapređenje saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija”
Datum događaja
12
Jun
Mjesto događaja
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu ima čast i zadovoljstvo pozvati vas da prisustvujete panel-konferenciji o temi 
„Unapređenje saradnje između industrije i akademije u oblasti telekomunikacija”.
 
Konferencija će se održati u srijedu 12. 06. 2019. godine sa početkom u 09:30.
Univerzitet u Sarajevu, svečana sala 
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija okuplja predavače industrijskog i akademskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona sa ciljem prezentiranja, identifikacije i definiranja načina za jačanje industrijsko-univerzitetske saradnje u oblasti telekomunikacija. Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku.

Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite konferenciju i sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u diskusijama konferencijske tematike. Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprinijeti uspješnom održavanju konferencije i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti daljnju afirmaciju i unapređenje telekomunikacijskog sektora u Bosni i Hercegovini. 

Broj učesnika uime kompanije nije ograničen, ali je neophodna registracija prije početka konferencije po rasporedu programa. 

Benefit