Senat

Zapisnik sa 18. vanredne sjednice Senata od 09. 10. 2019.

Datum zapisnika