Univerzitet u Pečuhu

Država: Mađarska

Grad: Pečuh

Ime Univerziteta: Univerzitet u Pečuhu   

Sporazum o saradnji

Datum potpisivanja:

14/09/2014

Trajanje sporazuma:

Pet godina

Kontakt:

international@pte.hu

webometrics: world ranking: 1042 ; country rank: 5

ažurirano 22.04.2019