Tehnički univerzitet u Grazu

Država: Austrija

Grad: Graz

Ime Univerziteta: Tehnički univerzitet u Grazu

Partnerski ugovor o naučnoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta u Grazu

Datum potpisivanja:

29/09/2004-potpisan od strane Univerziteta u Sarajevu

01/02/2005-potpisan od strane Tehničkog Univerziteta u Grazu

Trajanje sporazuma:

Četiri godine

Kontakt:

Tehnički Univerzitet Graz
Rechbauerstraße
8010 Graz
Tel.: +43 316 873 0
Fax: +43 316 873 6009
E-Mail: info@tugraz.at
www.tugraz.at

Koordinatori:

prof. dr. Malik Kulenović (Mašinski fakultet u Sarajevu)

prof. dr. Reinhard Haberfellner (Mašinski fakultet u Grazu)

Škole i fakulteti učesnici:

Mašinski fakultet u Sarajevu i Mašinski fakultet u Grazu 

Obaveze partnera:

Putne troškove snosi Univerzitet koji šalje osobe a troškove boravka Univerzitet-domaćin

webometrics: world ranking  484; country rank 5

ažurirano:24.04.2019