UNESCO - Poziv za dostavu nominacija za Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa nagradu za upotrebu informacionih (ICT) tehnologija u obrazovanju za 2018. godinu

UNESCO

Otvoren je poziv za dostavu nominacija UNESCO Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa nagradu za upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju za 2018. godinu.

Tema nagrade za 2018. godinu je  „Korištenje inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za osiguranje obrazovanja za najranjivije grupe“.

Rok za predlaganje potencijalnih kandidata produžen je do 10. 11. 2018. godine, a nominacije je potrebno dostaviti na engleskom jeziku na sljedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija za saradnju sa UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Nominacija za UNESCO Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa nagradu za upotrebu informacionih tehnologija u obrazovanju za 2018. godinu.