Studenti Fakulteta političkih nauka posjetili JU „Terapijska zajednica Kampus”

Studenti Fakulteta političkih nauka posjetili JU „Terapijska zajednica Kampus”

U petak 10. maja 2019. godine studenti treće godine Odsjeka za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u okviru realizacije praktičnog dijela nastave na predmetu Socijalna patologija 2, posjetili su JU „Terapijska zajednica Kampus“ Kantona Sarajevo. Cilj posjete je bilo unapređenje saradnje, upoznavanje studenata sa značajem Ustanove, organizacijom rada, načinom djelovanja, metodama i aktivnostima. Tokom posjete studentima su se obratili uposlenici Terapijske zajednice, socijalni radnici, psiholozi i korisnici. Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu, srdačnom dočeku i prilici da studenti ostvare uvid u praksu rada s ovisnima o psihoaktivnim supstancama. Posjetu su organizirale doc. dr. Nedreta Šerić i as. Anida Dudić, MA.