Preminula dr. Sabira Hadžović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu

Dr. Sabira Hadžović

Dana 16. 05. 2019. godine u Sarajevu je preminula dr. Sabira Hadžović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. 

Prof. dr. Sabira Hadžović je rođena u Trebinju 1929. godine. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu.

Postavila je temelje kontrole kvaliteta lijekova u kompaniji Bosnalijek d. d. u Sarajevu, a zatim je preuzela rukovođenje proizvodnjom lijekova kao tehnička direktorica u čijem djelokrugu su se nalazili i poslovi razvoja odnosno farmaceutskog istraživanja. 

U periodu od 1990. do 2000. godine obnašala je dužnost dekanese Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Osnovala je i bila dugogodišnja predsjednica Farmaceutskog društva FBiH i Komore magistara farmacije, te pokretač naučnog časopisa Pharmacia. 

Obnašala je dužnost predsjednice Izvršnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, te članice Upravnog odbora. Bila je predsjednica Upravnog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, članica Naučnog savjeta Bosnalijeka d. d. i predsjednica Komiteta za standarde ljekovitog i aromatskog bilja na nivou države Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Sabira Hadžović je bila prva poslijeratna guvernerka Kantona Sarajevo. 

Bila je članica Svjetske lige humanista i predsjednica Odbora za zdravstvo ove organizacije. Aktivno je učestvovala u programu socijalne zaštite, prava i kulturnog prosvješćivanja žena kao predsjednica Udruženja MAK „Bosanka“ i članica Izvršnog odbora „Soroptimist“.

Komemoracija prof. dr. Sabiri Hadžović održat će se u ponedjeljak 20. 05. 2019. godine s početkom u 12:00 sati u amfiteatru Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu.