Potpisivanje Memoranduma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Univerziteta u Sarajevu

Potpisivanje Memoranduma

Naučna, obrazovna i stručna saradnja Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Univerziteta u Sarajevu

Potpisivanje Memoranduma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Univerziteta u Sarajevu upriličeno je u srijedu 11. 4. 2018. godine. Potpisivanjem ovog dokumenta ministar komunikacija i prometa BiH mr. Ismir Jusko i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj stvorili su dodatne preduvjete za daljnji razvoj postojeće saradnje na nivou dviju institucija.

„Međusobna saradnja će se ostvariti po principu pro bono kroz razne oblike, a posebno kroz zajedničko organiziranje naučnoistraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, okruglih stolova i radionica, također, kroz razmjenu stručnih i naučnih informacija putem razmjene časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, kao i putem proučavanja problema od zajedničkog interesa i pronalaženja najboljih načina njihovog rješavanja“, istakao je mr. Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa BiH.

Podsjetivši na izuzetno dobru saradnju Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Univerziteta u Sarajevu, rektor Škrijelj je naveo: „Univerzitet u Sarajevu će ovu priliku iskoristiti da se dokaže kao pouzdan partner u svim svrsishodnim naporima usmjerenim na razvoj i napredak našeg društva i države. Jednu od značajnijih uloga našeg univerziteta upravo i vidim u naučnom i stručnom angažmanu na rješavanju svih nedostataka i problema koji opterećuju naše društvo. Današnji dogovor o uspostavljanju prve neutralne tačke za razmjenu internetskog saobraćaja smatram za još jednu potvrdu da Univerzitet u Sarajevu raspolaže neophodnim kapacitetima da odgovori na izazove ove značajne društvene uloge.“

Nakon potpisivanja Memoranduma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, Univerzitet u Sarajevu je sa domaćim operaterima – BH Telecom d.d. Sarajevo, Logosoft d.o.o. Sarajevo i Telemach d.o.o. Sarajevo – potpisao i dodatni Memorandum o uspostavljanju prve neutralne tačke za razmjenu internetskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, čime Bosna i Hercegovina neće više biti jedina država u regiji kojoj nedostaje ova vrsta internetske infrastrukture.  

Dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), istakao je prednosti potpisivanja Memoranduma o uspostavljanju prve neutralne tačke za razmjenu internetskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Internet Exchange Point (IXP) predstavlja platformu koja omogućava da lokalni saobraćaj ostaje lokalnim, što predstavlja vitalni element nacionalne internetske infrastrukture koji omogućava međusobno povezivanje ISP-ova, kao i način razmjene saobraćaja među svim članicama IXP-aOvim događajem potpisivanjem dvaju značajnih memoranduma lokalna internetska zajednica ostvaruje brojne benefite kako u tehničkom tako i u ekonomskom smislu. Uspostavljanjem IXP-ove platforme ostvaruje se značajna ušteda troškova koje ostvaruje lokalni ISP uzimajući u obzir da dio saobraćaja ne mora koristiti mnogo skuplje međunarodne protokole. Prisustvo lokalnog IXP- a omogućava da sadržaj lokalnim korisnicima bude jednako dostupan i poboljšava sigurnost lokalnog sadržaja.

Internet Exchange Point (IXP) predstavlja vitalni element nacionalne internetske infrastrukture i omogućava značajne uštede, budući da lokalni korisnici – zahvaljujući uspostavljanju neutralne tačke – neće morati koristiti međunarodne protokole.

potpisivanje