Odbrana doktorske disertacije Ernesa Karića, dipl. vet.

Veterinarski fakultet

VIJEĆE VETERINARSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

Ernes Karić, dipl.vet., student III ciklusa studija “Veterinarska medicina i javno zdravstvo” Veterinarskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:
"KORTIZOL IZ DLAKE U DIJAGNOSTICI CHUSHING-OVOG SINDROMA PASA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA",
dana 21.12.2018. godine (petak) u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 13:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta