Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Muniba Smajlovića

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u četvrtak 12. 09. 2018. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

Mr. sc. Munib Smajović, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Upravljanje procesima komuniciranja kao determinantom menadžmenta u zdravstvu“

sa početkom u 12.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.