Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Nikoline Elez-Burnjaković

1

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE


Nikolina Elez-Burnjaković, MA, studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Autofagija kao mehanizam antitumorskog djelovanja dikalij-trioksohidroksitetrafluorotriborata K2(B3O3F4OH)“


dana 28. 05. 2019. godine (utorak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 805/VIII,  sa početkom u 13:30 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.


Iz Dekanata Fakulteta