Jačanje saradnje sa Univerzitetom „Ukshin Hoti“ i Univerzitetom „Haxhi Zeka“

Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“

Delegacije Univerziteta „Ukshin Hoti“ u Prizrenu i Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći posjetile su 7. i 8. februara 2018. godine Univerzitet u Sarajevu gdje su se susrele sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prorektorima Univerziteta. 
Univerzitet „Ukshin Hoti“ predstavljali su prof. dr. Rame Vataj, rektor, dr. Idrizi Sadik, prorektor, i gospodin Berisha Burim, sekretar, a delegacija Univerziteta „Haxhi Zeka“ bila je u sljedećem sastavu: dr. Mazreku Ibish, prorektor, dr. Shala Nexhdet, dekan Poljoprivrednog fakulteta, Nimani Hysen, dekan Fakulteta umjetnosti, i dr. Shabani Halit, dekan Ekonomskog fakulteta.

Univerzitet u Sarajevu je u januaru 2017. godine potpisao sporazume o saradnji sa četiri javna univerziteta na Kosovu na kojima su studijski programi organizirani i na bosanskom jeziku, među kojima i sa Univerzitetom „Ukshin Hoti“ u Prizrenu i Univerzitetom „Haxhi Zeka“ u Peći, te je posjeta delegacija ovih dvaju univerziteta bila prilika za razmatranje proširivanja saradnje na nivou fakulteta, posebno kada je u pitanju razmjena nastavnika i studenata.

S ciljem razvijanja saradnje delegacije dvaju univerziteta sa Kosova su posjetile i Pedagoški fakultet, Ekonomski fakultet, Muzičku akademiju, Institut za jezik, Elektrotehnički fakultet i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet gdje su imali priliku razmotriti moguće oblike saradnje sa rukovodstvima navedenih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.
Sastanak na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu je bila prilika za razgovore o zajedničkom projektu „BUGI, Western Balkan Urban Agriculture Initiative”, čiji su ciljevi, između ostalih, razvijanje studijskog programa za II ciklus studija kao i programa cjeloživotnog učenja iz urbane poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu. 
Na Ekonomskom fakultetu je delegaciji Univerziteta „Haxhi Zeka“, nakon uspješnog sastanka, uručeno nekoliko paketa knjiga za studente koji studiraju na bosanskom jeziku. 
U okviru dvodnevne posjete Univerzitetu u Sarajevu upriličeno je i potpisivanje Sporazuma o akademskoj saradnji između Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta umjetnosti Univerziteta „Hahxi Zeka“. Sporazum, potpisan na period od pet godina, predviđa implementaciju saradnje kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava; zajedničko učešće i prijavljivanje za fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima; organizaciju zajedničkih studijskih programa te druge aktivnosti od zajedničkog interesa.
 

Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta delegacija Univerziteta „Ukshin Hoti“ i Univerziteta „Haxhi Zeka“
Posjeta Pedagoškom fakultetu UNSA
Posjeta Pedagoškom fakultetu UNSA
Posjeta Ekonomskom fakultetu UNSA
Posjeta Institutu za jezik UNSA
Posjeta Institutu za jezik UNSA
Potpisivanje Sporazuma o akademskoj saradnji na Muzičkoj akademiji
Posjeta Muzičkoj akademiji UNSA
Posjeta Muzičkoj akademiji UNSA
Posjeta Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA