Delegacija Univerziteta u Sarajevu u posjeti Istanbulskom tehničkom univerzitetu

Delegacija Univerziteta u Sarajevu u posjeti Istanbulskom tehničkom univerzitetu

Na poziv prof. dr. Murata Gula, dekana Arhitektonskog fakulteta Istanbulskog tehničkog univerziteta (ITU), rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) prof. dr. Rifat Škrijelj i prof. dr. Adnan Pašić sa Arhitektonskog fakulteta UNSA 10. i 11. juna 2019. godine borave u radnoj posjeti ovom univerzitetu. 
Povod posjete je finalna prezentacija i izložba projektnih rješenja magistarskih radova studenata izrađenih u sklopu jednogodišnjeg projektnog studija „21st Century Learning Envinroments: University of Sarajevo Campus Architectural Desing“ koordiniranog od prof. dr. Birgula Colakoglua uime Arhitektonskog fakulteta ITU i prof. dr. Adnana Pašića i doc. dr. Nasihe Pozder uime Arhitektonskog fakulteta UNSA.

Prvi dan posjete, 10. juna 2019. godine, delegacija UNSA je provela kao gost rektora Istanbulskog tehničkog univerziteta prof. dr. Mehmeta Karace. Kao uvod za sastanak dvaju rektora organiziran je obilazak Kampusa ITU u Maslaku, gdje su saradnici rektora Karace delegaciju UNSA upoznali sa načinom funkcioniranja Tehnološkog parka ITU, Univerzitetske biblioteke, zgrade Studentskog centra sa predavaonicama, Sportskog kompleksa Kampusa sa dvotarifnim zatvorenim bazenom, kao i sa nekolicinom novih zgrada u sklopu Kampusa ITU. Nakon obilaska Kampusa delegaciju UNSA je primio rektor Karaca, a sastanku su prisustvovali i prof. dr. Murat Gul, dekan Arhitektonskog fakulteta ITU, prof. dr. Birgul Colakoglu, rukovodilac Arhitektonskog odsjeka Arhitektonskog fakulteta ITU, i prof. dr. Gulname Turan, direktor za komunikacije ITU.

Drugog dana posjete, 11. juna, delegacija UNSA će prisustvovati finalnoj prezentaciji projektnih rješenja Kampusa UNSA.

Susret delegacija dvaju univerziteta odvija se u okviru Općeg protokola o obrazovnoj i naučnoj  saradnji potpisanog 2015. godine, a razgovarano je o budućim oblicima intenzivnije saradnje na zajedničkim projektima akademskog osoblja ovih dviju visokoškolskih ustanova. Poseban interes delegacija UNSA iskazala je za pomoć ITU u pogledu uspostave i formiranja tehnološkog parka po uzoru na onaj u sklopu ITU-a, koji je rangiran među tri najbolja tehnološka parka u svijetu, odnosno dva najuspješnija u Evropi.
 

Delegacija Univerziteta u Sarajevu u posjeti Istanbulskom tehničkom univerzitetu
Delegacija Univerziteta u Sarajevu u posjeti Istanbulskom tehničkom univerzitetu
Delegacija Univerziteta u Sarajevu u posjeti Istanbulskom tehničkom univerzitetu