„Budi šta jesi, studiraj šta želiš“

Budi student fakulteta/akademije UNSA jedan dan!
„Budi šta jesi, studiraj šta želiš“

SVI STE DOBRODOŠLI!

 

U okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini pod sloganom „Budi šta jesi, studiraj šta želiš“, kao i pružanja pomoći svim učenicima, roditeljima i pedagoškim djelatnicima pri profesionalnoj orijentaciji u periodu upisa na visokoškolske ustanove, obavještavamo Vas o terminima održavanja Dana otvorenih vrata fakulteta/akademija Univerziteta u Sarajevu.

Raspored održavanja Dana otvorenih vrata je kako slijedi:

 

Akademija/ Fakultet

Datum

Vrijeme

1.

Fakultet za upravu

12. 03. 2019.

10-12 h

2.

Centar za interdiciplinarne studije

12. 03. 2019.

12-14 h

3.

Ekonomski fakultet

13. 03. 2019.

11-13 h

4.

Elektrotehnički fakultet

13. 03. 2019.

14-16 h

5.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

14. 03. 2019.

10-12 h

6.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

14. 03. 2019.

12-14 h

7.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

15. 03. 2019.

10-12 h

8.

Medicinski fakultet

15. 03. 2019.

12-14 h

9.

Građevinski fakultet

19. 03. 2019.

11-13 h

10.

Arhitektonski fakultet

19. 03. 2019.

13-15 h

11.

Mašinski fakultet

20. 03. 2019.

12-14 h

12.

Pravni fakultet

22. 03. 2019.

13-15 h

13.

Akademija likovnih umjetnosti

22. 03. 2019.

10-14 h

14.

Akademija scenskih umjetnosti

25. 03. 2019.

14-17 h

15.

Šumarski fakultet

26. 03. 2019.

12-14 h

16.

Poljoprivredno-prehrameni fakultet

26. 03. 2019.

14-16 h

17.

Muzička akademija

27. 03. 2019.

10-13 h

18.

Fakultet političkih nauka

27. 03. 2019.

13-15 h

19.

Pedagoški fakultet

27. 03. 2019.

14-16 h

20.

Prirodno-matematički fakultet

28. 03. 2019.

14-16 h

21.

Stomatološki fakultet sa klinikama

29. 03. 2019.

11-14 h

22.

Fakultet islamskih nauka

08. 04. 2019.

10-12 h

23.

Filozofski fakultet

08. 04. 2019.

13-15 h

24.

Veterinarski fakultet

09. 04. 2019.

10-13 h

25.

Farmaceutski fakultet

12. 04. 2019.

11-13 h

26.

Fakultet zdravstvenih studija

12. 04. 2019.

12-14 h

 

Manifestacija, simbolično nazvana, „Budi student fakulteta/akademije UNSA jedan dan“ pruža jedinstvenu priliku svim zainteresiranim za neposredno upoznavanje sa načinima i kriterijima upisa na željeni fakultet/akademiju. Svi prisutni imat će priliku upoznati se i sa nastavnim osobljem i nastavnim aktivnostima. Jedinstvena prilika budućim brucošima bit će i mogućnost prisustva na oglednim predavanjima. Smatramo da će neposredni susret budućih studenata sa fakultetom/akademijom biti najbolji način upoznavanja sa ljudskim – naučnim i pedagoškim, te materijalnim i tehničkim resursima ustanove i nezamjenjiva pomoć pri značajnoj životnoj odluci.

SVI STE DOBRODOŠLI!