„Budi šta jesi, studiraj šta želiš“

Budi student fakulteta/akademije UNSA jedan dan!
„Budi šta jesi, studiraj šta želiš“

SVI STE DOBRODOŠLI!

 

U okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini pod sloganom „Budi šta jesi, studiraj šta želiš“, kao i pružanja pomoći svim učenicima, roditeljima i pedagoškim djelatnicima pri profesionalnoj orijentaciji u periodu upisa na visokoškolske ustanove, obavještavamo Vas o terminima održavanja Dana otvorenih vrata fakulteta/akademija Univerziteta u Sarajevu.

Raspored održavanja Dana otvorenih vrata je kako slijedi:

Akademija/ Fakultet

Datum

Vrijeme

 1. Fakultet za upravu

12.3.2019.

10-12 h

 1. Centar za interdiciplinarne studije

12.3.2019.

12-14 h

 1. Ekonomski fakultet

13.3.2019.

11-13 h

 1. Elektrotehnički fakultet

13.3.2019.

14-16 h

 1. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

14.3.2019.

10-12 h

 1. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

14.3.2019.

12-14 h

 1. Fakultet za saobraćaj i komunikacije

15.3.2019.

10-12 h

 1. Medicinski fakultet

15.3.2019.

12-14 h

 1. Građevinski fakultet

19.3.2019.

11-13 h

 1. Arhitektonski fakultet

19.3.2019.

13-15 h

 1. Mašinski fakultet

20.3.2019.

12-14 h

 1. Pravni fakultet

22.3.2019.

13-15 h

 1. Akademija likovnih umjetnosti

22.3.2019.

10-14 h

 1. Akademija scenskih umjetnosti

25.3.2019.

14-17 h

 1. Šumarski fakultet

26.3.2019.

12-14 h

 1. Poljoprivredno-prehrameni fakultet

26.3.2019.

14-16 h

 1. Muzička akademija

27.3.2019.

10-13 h

 1. Fakultet političkih nauka

27.3.2019.

13-15 h

 1. Pedagoški fakultet

27.3.2019.

14-16 h

 1. Fakultet zdravstvenih studija

28.3.2019.

12-14 h

 1. Prirodno-matematički fakultet

28.3.2019.

14-16 h

 1. Stomatološki fakultet sa klinikama

29.3.2019.

11-14 h

 1. Fakultet islamskih nauka

08.4.2019.

10-12 h

 1. Filozofski fakultet

08.4.2019.

13-15 h

 1. Veterinarski fakultet

09.4.2019.

10-13 h

 1. Farmaceutski fakultet

12.4.2019.

11-13 h

Manifestacija, simbolično nazvana, „Budi student fakulteta/akademije UNSA jedan dan“ pruža jedinstvenu priliku svim zainteresiranim za neposredno upoznavanje sa načinima i kriterijima upisa na željeni fakultet/akademiju. Svi prisutni imat će priliku upoznati se i sa nastavnim osobljem i nastavnim aktivnostima. Jedinstvena prilika budućim brucošima bit će i mogućnost prisustva na oglednim predavanjima. Smatramo da će neposredni susret budućih studenata sa fakultetom/akademijom biti najbolji način upoznavanja sa ljudskim – naučnim i pedagoškim, te materijalnim i tehničkim resursima ustanove i nezamjenjiva pomoć pri značajnoj životnoj odluci.

SVI STE DOBRODOŠLI!