Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 07.03.2019. g., 06.06.2019. godine i 01.07.2019. g, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.03.2019.g. 26.06.2019.g. i 17.07.2019.g. i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-27791-34/19 od 12.07.2019.g., raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i asistenata na 
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu