Univerzitet u Sarajevu

INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN na drugom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini

TRAIN
Rok

Program se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad). U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje


INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN na drugom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini