News and Events

Events

16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
14
Dec
Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (Obala Maka Dizdara 3)
05
Dec
29
Nov
Centar za interdisciplinarne studije
23
Nov
22
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu
22
Nov
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH