News and Events

Events

05
Nov
Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu
25
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
23
Sep
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
19
Sep
Pedagoški fakultet (Sala 1), Skenderija 72, Sarajevo
18
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo