Novosti i događaji

Događaji

25
Jun
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
21
Jun
Mala sala Muzičke akademije
13
Jun
Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
13
Jun
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
13
Jun
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
12
Jun
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo