Novosti i događaji

Događaji

31
Maj
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Amfiteatar Centrotrans, II sprat
30
Maj
Akademija likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
27
Maj
Prirodno-matematički fakultet, Amfiteatar Mladen Deželić
25
Maj
Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, Sarajevo
22
Maj
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
20
Maj
Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, Sarajevo
20
Maj
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu