Novosti i događaji

Događaji

02
Apr
02
Apr
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
01
Apr
Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, Sarajevo
30
Mar
Ekonomski fakultet, amfiteatar Tondach (III sprat)
27
Mar
Pedagoški fakultet, Skenderija 72, Sarajevo
27
Mar
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
27
Mar
Muzička akademija, Josipa Štadlera 1/II, Sarajevo
26
Mar
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
26
Mar
Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, Sarajevo
25
Mar
Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, Sarajevo