Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), vodeća naučnoistraživačka institucija u Bosni i Hercegovini u oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije te molekularnih tehnologija baziranih na DNK i proteinskim osnovama, povodom 30 godina postojanja upriličio je promociju šest izdanja nastalih u okviru rada te institucije. 

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju je osnovan 1988. godine, a njegova vizija i misija su, između ostalog, usvajati i razvijati savremene molekularne tehnologije kroz razvojne i naučnoistraživačke projekte.

Na promociji upriličenoj u utorak 27. februara 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu su, uz monografiju „Prvih 30 godina Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) Univerziteta u Sarajevu“ na kojoj su radili uposlenici i saradnici Instituta, predstavljene i knjige „Bioantropologija: Rod Homo u prostoru i vremenu“ (Rifat  Hadžiselimović), „Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji“ (Naida Lojo-Kadrić, Naris Pojskić, Lejla Pojskić), „Aplikativna bioinformatika – praktikum“ (Belma Kalamujić-Stroil, Semir Dorić, Naris Pojskić, Lada Lukić-Bilela), „Genotoksikologija“ (Sanin Haverić, Anja Haverić, Maida Hadžić) te „Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju“, drugo izdanje (grupa autora, urednica Lajla Kapur-Pojskić).
 
Direktor INGEB-a prof. dr. Naris Pojskić naveo je da je pet izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju vrlo bitno zato što ne postoji slična literatura na prostorima bivše Jugoslavije.
Promovirajući knjigu „Bioantropologija: Rod Homo u prostoru i vremenu“, autora Rifata Hadžiselimovića, profesor Pojskić je istakao da je utemeljena na naučnim dokazima i činjenicama u svakom svom poglavlju, te da obuhvata sve bitne segmente koji se tiču evolucije čovjeka. Sadržaj knjige je u velikoj mjeri obogaćen i sintetičkim razmišljanjima koja prodiru i u druge znanstvene discipline, kao sto su genetika, medicina, socioantropologija, sociologija, lingvistika, umjetnost i kultura, etnologija i dr. 

Knjigu „Aplikativna bioinformatika – praktikum“, autora Belme Kalamujić-Stroil, Semira Dorića, Narisa Pojskića, Lade Lukić-Bilele, predstavio je promotor prof. dr. Samim Konjicija, te istakao: „Knjiga 'Aplikativna bioinformatika – praktikum' predstavlja vrijednu knjigu koja studentima biotehničkih i biomedicinskih nauka pomaže da bez poznavanja detalja razvoja softvera i detalja algoritama, kroz korištenje bioinformatičkih skripti i alata, dođu do vrijednih rezultata. Svakako da knjiga ima praktičan značaj i za one koji razvijaju bioinformatičke alate, te da mogu sagledati problematiku iz perspektive molekularnog biologa.“

Knjiga „Aplikativna bioinformatika – praktikum“ je prva publikacija iz oblasti bioinformatike ne samo u BiH već i u regionu, te će sigurno olakšati čitateljima savladavanje osnovnih znanja iz bioinformatike na njima razumljivom jeziku.

Prof. dr. Slavka Ibrulj promovirala je knjigu „Genotoksikologija“, autora Sanina Haverića, Anje Haverić, Maide Hadžić. Tom prilikom je istakla da ova knjiga predstavlja novitet u domaćoj nastavno-naučnoj i stručnoj literaturi, te da će imati široku primjenu i kao udžbenik i kao naučno-stručna literatura kandidatima iz različitih oblasti biomedicine pri izradi diplomskih radova, magistarskih i doktorskih disertacija.

Može se očekivati da će ova knjiga privući i širi interes naučno-stručnih krugova pripadajuće i srodnih naučnih oblasti. Istovremeno, ta knjiga će popuniti nedopustivu prazninu u publicistici pripadajuće specijalnosti u bh. i regionalnim razmjerima (izvod iz recenzije, S. Ibrulj i R. Hadžiselimović).

Knjiga „Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji“, autora Naide Lojo-Kadrić, Narisa Pojskića, Lejle Pojskić, priručnik je i vrijedno učilo za buduće stručnjake u oblasti laboratorijske dijagnostike u biomedicini i zdravstvu, ali i one koje pripadajuće metode koriste ili planiraju koristiti u svojim istraživanjima. Predstavljajući ovu knjigu, prof. dr. Kasim Bajrović je naveo da će ova knjiga nedvojbeno biti izuzetno korisna i zanimljiva udžbenička literatura za dodiplomske i postdiplomske studije na fakultetima bioloških, biotehničkih i biomedicinskih nauka, te studentima Fakulteta zdravstvenih studija usmjerenja laboratorijske tehnologije i studentima Prirodno-matematičkog fakulteta, Odsjeka za biologiju usmjerenja genetike, kojima je primarno i namijenjena.

Autori na jasan način i „iz prve ruke“ pružaju uvid u savremeni rastući značaj laboratorijskih tehnologija i njihov napredak za pravovremenu i racionalnu medicinsku dijagnostiku. Osim metoda u laboratorijskim tehnologijama, autori su se dotakli i drugih važnih tema kao što su pojmovi vezani za genetičko testiranje, genetičko savjetovanje i bioetiku.

Knjiga „Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju”, grupe autora (urednica: Lejla Kapur-Pojskić), napisana u formi udžbenika, predstavlja drugo izdanje zbornika tekstova skupine autora okupljenih oko Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Knjigu je predstavila prof. dr. Emina Kiseljaković te istakla da je riječ o djelu izuzetnog naučnog i edukativnog značaja.

Promocija izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju završena je predstavljanjem monografije „Prvih 30 godina Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) Univerziteta u Sarajevu“ koja čini detaljan sažetak informacija o organizaciji, području djelovanja, naučnoistraživačkoj i publicističkoj aktivnosti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, kao jedine javne naučne ustanove u pripadajućoj oblasti u BiH od njenog osnivanja 1988. godine do danas.

Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Predstavljena izdanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju