Obavještenje o izmjeni termina prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije Enija Kaljića

Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o
Zmaja od Bosne bb

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E
o izmjeni termina prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije


U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

Umjesto u prethodno zakazanom terminu (14. februar, s početkom u 12:00 sati), student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija Enio Kaljić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Poboljšanje fleksibilnosti podatkovne ravni u softverski definisanim mrežama primjenom paradigme duboke mrežne programabilnosti", dana 15. februara 2019. godine (petak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala 3-46, treći sprat).

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Dr. Pamela Njemčević, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", predsjednik,
  2. Dr Mirko Škrbić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", član,
  3. Dr Adnan Huremović, docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Komunikacijske tehnologije", član.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.