Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

FASTO

Na osnovu odluka  Vijeća fakulteta broj: 01-4699/18 od 13.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-1101-84/18/18 od 19.12.2018. godine, raspisuje se 
KONKURS
za izbor nastavnika svih zvanja